Vad är bokföring?

30 maj 2019 jonas olsson
Vad är bokföring?

Bokföring är en form av registrering av alla löpande händelser i ett företag såsom inköp och försäljning på olika konton. Bokföring i sig är ett strikt system som ordnar och behandlar ekonomiska händelser som sker i en firma.

Alla företag måste upprätta en bokföring enligt svenskt lag. Bokföring omfattar olika former av ekonomisk redovisning samt redovisning av löner och skattedeklarationer. Det är ett område som endast utbildade redovisningsekonomer kan arbeta inom.

 

Bokföring är viktigt

Bokföring är väldigt viktigt främst för att alla svenska företag är skyldiga att redovisa sin verksamhet, något som görs just via en löpande bokföring.

Det är inte den enda orsaken. Bokföring skapar en transparens både för företagsägarna och myndigheterna. All form av företagsredovisning ger en överskådlighet av hur det går för företaget.

En löpande bokföring kan ge en olika former av rapporter fokuserade på företagets olika delar. Till exempel om kostnadssidan är intressant kan en nischad kostnadsrapport presenteras. En sådan rapport kan fungera som indikator över vilka kostnader som bör ses över.

Bokföringen kan ge svar på frågor om storleken på månadens resultat. Den kan även fungera som jämförelse mellan föregående månad eller år. Löpande rapportering visar hur verksamheten ser ut på kort sikt och hur den påverkas på längre sikt. Bokföring visar även tydligt och klart hur mycket pengar företaget omsätter och hur mycket du kan ta ut för eget bruk.

Olika bokföringstjänster

Ett företags bokföring består av olika delar. Det finns verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkningar och årsbokslut eller årsredovisning. Utformning och ifyllning av skattedeklaration är också en bokföringstjänst som egentligen alla företag behöver.

Arbetet kring löpande bokföring och redovisning är svårt och krävande. Därför är det viktigt att samarbeta med en erfaren partner i form av en redovisningsbyrå med duktiga medarbetare. Idag finns det en del bokföringsprogram som kan hjälpa en att utföra vissa enklare bokföringsuppgifter själv men för bokslut och resultaträkning bör du anlita en yrkeskunnig.

Fler nyheter