Sjukgymnasten sätter samman ett personlig träningsschema

14 april 2020 william eriksson
Sjukgymnasten sätter samman ett personlig träningsschema

Att ha problem med värkande axlar, nacke och rygg är jobbigt och långvarig smärta påverkar vardagen. Därför ska man inte vänta och hoppas på att det går över bara man vilar utan istället kontakta en fysioterapeut. Då man besöker en sjukgymnast görs först en grundlig undersökning av det man har problem med. Tillsammans försöker man hitta orsaken till att skadan kan ha uppstått om den inte är självklar. Det kan vara stress, fel arbetsställning eller monotona rörelser etc. En personlig plan med rörelser och mål sätts upp för att rehabiliteringen ska bli så lyckad som möjligt.

 

Daglig träning behövs

Med sig hem från fysioterapeuten får man ett träningsschema med rörelser som man regelbundet ska göra. Hur ofta kan variera från exempelvis en till tre gånger om dagen. 

Det är vanligt att man går på återbesök hos sjukgymnasten ett par gånger för att kontrollera att träningen ger resultat och att man inte tränar fel. Inte sällan görs ändringar efter hand då man börjar bli bättre och klarar lite mer belastning. Det finns exempelvis en sjukgymnast i köping som även har ett gym i anslutning till sin praktik där man på bestämda tider träffar sin sjukgymnast och får hjälp med träningen. 

 

Chansen att bli helt återställd ökar om man tidigt söker hjälp

Det är viktigt att hela tiden lyssna på sin kropp och tänka på hur man belastar kroppen vid exempelvis tunga lyft. Man bör även tänka på att variera sin arbetsställning och undvika att hela tiden göra monotona rörelser. Vi bör också tänka på att röra på oss och inte bara sitta still. Tar man hänsyn till sin kropp slipper man förhoppningsvis uppsöka en fysioterapeut. Men skulle det behövas är det viktigt att inte vänta för länge. Tar man hjälp av en sjukgymnast i ett tidigt skede ökar möjligheterna till en lyckad rehabilitering. 

 

Fler nyheter