Dags att skaffa en kompressor?

07 april 2020 patrick pettersson
Dags att skaffa en kompressor?

Tryckluft och hydraulik används flitigt inom industrin, både som energi och som del av vissa processer. Vare sig du ska sitta hemma och jobba på datorn eller flyga iväg till någon strand någonstans för att lära dig dyka, kommer tryckluft att spela en roll i dina aktiviteter. Fast det har du kanske aldrig tänkt på. Men dina behov är mer lokala just nu: du behöver en kompressor till verkstaden och känner dig osäker på var du ska börja. Följande tips kan guida dig!

 

Välj rätt storlek

Fel storlek på en kompressor kan leda till produktionsfel eller energispill. Du måste veta hur mycket tryck och flöde du behöver. Trycket är den mängd kraft som behövs för att utföra ett visst arbete vid en angiven tidpunkt, och det mäts i psi eller bar. Flödet är kompressorns förmåga att utföra ett visst arbete inom en angiven tidsram, och det kan mätas i m3/h, cfm eller l/s. Flödet som krävs avgörs utgående från den tid det tar att utföra arbetet. Om du är osäker på vilket tryck och flöde du behöver kan du kontakta en specialist på tryckluft.

 

 

Vilken typ av kompressor behöver du?

Kolvkompressorer är ekonomiska och enkla att underhålla, men de har designats för intermittent användning och kräver nedkylning mellan omgångarna. De är också väldigt bullriga, vilket kan upplevas som störande. Skruvkompressorer har lång livslängd och pålitlig drift. De har designats för att arbeta till 100%. Om ditt behov av flöde varierar kan du överväga att investera i en kompressor med variabelt varvtal. Apparaten kan känna av hur mycket flöde som behövs och justera sin funktion därefter. När du vet vad du vill ha, kan du vända dig till GHT i Söderhamn. De har ett brett sortiment av produkter för hydraulik, industrifilter och tryckluftssystem. Bland dessa kommer du säkert att hitta det du behöver.

 

Fler nyheter