Vad är en advokat?

13 juni 2019 jonas olsson
Vad är en advokat?

En advokat är en person som arbetar med juridiska frågor och vars främsta uppgift är att värna klientens intressen. Till skillnad från någon som arbetar som jurist är kravet för en advokat att denne ska ha blivit antagen som ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Advokat är därmed ett yrke som tillhör gruppen ”reglerade yrken” vilka styrs av krav ställda i svensk lag. Det ställs alltså höga krav för att en person ska få titulera sig advokat, bland annat krävs en juristexamen, praktisk juridisk verksamhet i minst tre år samt en advokatexamen. Dessutom står en person med titeln under ständig uppsyn av Advokatsamfundet.

 

När kan du anlita en advokat?

Oavsett om du befinner dig i situationer där du önskar upprätta ett äktenskapsförord, sitter i en fastighetsrättslig tvist eller behöver hjälp vid taxeringsfrågor kan det vara bra att anlita en advokat. Arbetsområdena för advokater är breda vilket betyder att det finns hjälp för det mesta, några exempel på rättsområden är: familjerätt, brottmål och affärsjuridik. En vanlig uppmaning är att du bör kontakta en advokat så fort du känner dig i behov av stöd och råd från en sakkunnig i rättsliga frågor.

Vilken advokat passar ditt ärende?

Advokater kan arbeta i byråer eller i egna firmor, de kan vara allmänpraktiserande eller specialiserade på vissa områden och de kan arbeta med privatpersoner eller med företag. Advokater i storstäder är ofta mer specialiserade på särskilda rättsområden medan småstadsadvokaterna i viss utsträckning arbetar bredare. Ett exempel på det sistnämnda är Advokat Thor Olsson AB som är allmänpraktiserande med viss inriktning. Vidare spelar saker som rättsområde och hur komplicerat ditt fall är roll i valet av advokat. Tips som ibland ges är att anlita en advokat via rekommendationer från exempelvis vänner eller kollegor då både social förmåga, pris samt geografisk plats kan ha betydelse för vilken advokat som är rätt för dig.

Fler nyheter