Skaffa ett bra lås

03 april 2020 william eriksson
Skaffa ett bra lås

Lika viktigt som att ha en bra ytterdörr, som är så inbrottssäker som möjligt, är det att ha ett bra lås. Speciellt om man bor i ett hus eller på nedre botten i markplan bör man se över sina lås och då inte bara i ytterdörren. Inbrottstjuvar tar sig ofta in via fönster eller altandörr, så att även ha väl fungerande lås där är nödvändigt. Ett lås kanske inte alltid hindrar tjuven från att ta sig in via ett fönster, men är dörren väl låst, och inte heller går att låsa upp inifrån utan nyckel, blir det krångligare för tjuven att ta sig ut med stöldgodset.

 

Byt lås när ni byter bostad

Till nya bra lås kan man heller inte göra en kopia utan att först legitimera sig och visa ägarbevis. När man flyttar in i en ny bostad kan det vara bra att ha som regel att alltid byta lås. Även då man flyttar in i en hyresrätt. Detta för att flera kopior kan ha gjorts under årens lopp och som sen kommit på villovägar. En låssmed kan också komplettera med ytterligare ett lås och man behåller då även det gamla. Viktigt är att man installerar ett lås som uppfyller svenska krav och är av bra kvalitet.

 

 

Anlita en auktoriserad låssmed

När man anlitar en låssmed ska man vara noga med att välja en som är auktoriserad. En utbildad låssmed kan ge bra och säkra råd om vilka lås som kan behövas. Vissa dörrar kan behöva speciella lås så att dörrarna inte går att lyftas av från sina gångjärn. Gamla dörrar kan behöva förstärkas med plåt. Fönster kan förses med godkända lås som måste öppnas med nyckel. Det finns även kodlås, som alltså öppnas med en kod. Har man en tendens att alltid slarva bort sina nycklar kan ett sådant vara en bra lösning.

Fler nyheter