Skador av vatten

12 juni 2020 jonas olsson

När man ska göra markarbeten i Brålanda, som exempelvis utförs av https://hentrab.se/, så innebär det att man förbereder marken på bästa sätt för nya förhållanden. De två främsta funktionerna med den markförberedelsen är att skapa en avrinning och ett hårdgörande av ytorna. Ska man exempelvis anlägga en väg så vill man att den vägen ska vara så torr som möjligt, och även områdena vid sidan om vägen. Och detsamma gäller vid byggnation av hus, där vätan i förlängningen kommer skada grunden och sedan själva huset. Vatten sköljer bort jord, lera, sand och grus och gör med tiden att ytorna undermineras. Förutom att skapa fuktskador och mögel i byggnationer.

 

Hårdgörande av mark

Stora byggnader, som skyskrapor, behöver ha så rejäla fundament som möjligt för att skapa så liten rörelse som möjligt i grunden. Därför skapar man pålar som går långt ner i marken och kanske till och med sprängs ner i berggrunden. När man bygger ett småhus däremot, eller en väg, så nöjer man sig med att hårdgöra ytorna. Det innebär att man gräver ur det mjuka underlaget, som jord, lera och sand, och lägger bärlager av stenar. Beroende på om det ska vara ett hus, en väg eller kanske en uppfart, så läggs en grund av större stenkross och sedan mindre ju längre upp mot markytan man kommer.

 

 

Kompletta arbeten på mark

Markarbeten i sin kompletta form innebär hårdgörande av ytor, samt avrinning. Denna avrinning gör man genom dränering av något slag. Det vanligaste är att man gräver ner dräneringsrör, som plaströr med små hål i som läggs på en stenbädd. På det sättet forslas vätan bort ifrån byggnationen, eller planteringarna, och sprids ut över en större yta. Och det kan behövas på andra ytor än byggnationsytor, som exempelvis om man har en yta i trädgården där pölar gärna samlas vid snösmältning. 

Fler nyheter