Kontorsmoduler kan vara lösningen

19 augusti 2021 Lily Hansen

Börjar det att kännas trångt på kontoret? Då är det nog dags att göra någonting åt saken, och det finns en smart lösning på problemet. Alla som jobbar på ett kontor behöver arbetsro och det kan vara svårt att få det om det känns för trångt om plats. Det kan vara dyrt och tidskrävande att bygga ut befintliga lokaler eller att flytta till någonting större.

Har du hört talas om portabla moduler? Du kan hyra en tillfällig lokal som är skräddarsydd efter dina behov, och det är i form av flyttbara moduler. Det går snabbt att sätta upp dem ifall behovet av en lokal är akut, och det går fort att ta ner dem när de inte längre behövs. Vad det finns för olika slags lösningar kan du se om du besöker: http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/modulhus/kontorsmoduler/

Du kan få lokalen som utbyggnad av befintlig byggnad eller också på intilliggande mark. Du bestämmer själv hur många kvadratmeter du behöver och många kontorsmoduler byggs utan mellanväggar eller andra bärande element. Oftast så hyrs modulerna så länge du är i behov av dem men om behovet sträcker sig över en längre tid kan det finnas möjlighet att köpa dem. Du behöver inte i förväg veta hur länge du vill du hyra lokalen, du får hyra så länge du önskar. 

 

 

När finns det behov av tillfälliga lokaler?

Det är inte bara på kontoret som det kan råda brist på lokaler, det finns många andra verksamheter som kan vara i behov av extra utrymme. Några exempel är inom hälso- och sjukvård, skola och förskola. Behovet av lokal kan vara akut eller planerat sedan länge, som vid till exempel ombyggnad eller reparation av ett sjukhus. Då kan det finnas behov av tillfälliga vårdlokaler med hög säkerhet och komfort för att både personal och patienter ska trivas och må bra.

Fler nyheter