Gasspis är det bästa alternativet för konsumenter

06 maj 2019 jonas olsson
Gasspis är det bästa alternativet för konsumenter

För många konsumenter i Sverige är alternativet gasspis ganska okänt, och kanske något man tror används mest av restauranger. Många vet inte hur och var eller varför man borde låta installera en dylik.

En gasspis används oftast med naturgas, metan, som värmekälla, och det finns många olika märken och modeller när det är dags att välja. Gasol förekommer också som drivgas, men där finns inget förinstallerat gasnät att falla tillbaka på. Man hänvisas istället till lösa tankar som skall fyllas på regelbundet. Därför är naturgas ett enklare val.

En gasspis blir varm omedelbart och håller sedan en jämn och bra värme. Värmen regleras steglöst vilket minskar problem med överkokning. Den fungerar också vid elavbrott och är därför mycket pålitlig.

 

Hur installeras och underhålls en gasspis?

Boende i Stockholm har tillgång till ett centralt gasnät där naturgas (metan) levereras i rörsystem. För fastighetsägare eller förvaltare är detta ett överlägset och kostnadseffektivt system att tillhandahålla utrustning för matlagning. Enkelt uttryckt installeras gasledningar i hus, och dessa ansluts till det redan existerande gasnätet, där gasen levereras från Högdalen. Gasspisar fortsätter att fungera även vid elavbrott, och är därför mycket pålitliga.

I den mån service behövs tillhandahålls sådan vanligen av leverantör. Leverantör står även för bortforsling av gamla spisar, och eventuella omdragningar av befintliga gasledningar: https://gasservice.nu/

 

Maximering av användning

För dig som driver en restaurang kan nyttan av gasservice sträcka sig längre än till själva matlagningen. Gas kan nämligen också användas till att förlänga utesäsongen. Gasdrivna värmare för uteservering är enkla att installera och ger en konkurrensfördel, då dina gäster har möjlighet att vistas utomhus även vår och höst.

Även privatpersoner kan själva välja att installera gasspis, eller gasdriven öppen brasa. En fördel där är att den föreslagna skatten för vedspisar inte innefattar dessa, vilket sänker kostnaden. Värme till billig kostnad med andra ord.

Sammanfattningsvis ger alltså gasspis fördelar vid matlagning och uppvärmning och ekonomiskt.

Fler nyheter