Fördelarna med trädinspektioner och varför du bör göra dem regelbundet i Skåne

19 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Fördelarna med trädinspektioner och varför du bör göra dem regelbundet i Skåne

Vissa saker i ens omgivning tar men bara för givet. Man märker knappt att de finns där alls, tills den dagen då det inte finns där längre. Jag minns en liten skogsdunge som fann i närheten av mitt barndomshem. Jag gick genom den dungen flera gånger om dagen men tänkte inte på den all, tills jag vaknade en morgon av ljudet av motorsågar och kommunen hade bestämt sig för att halvera dungen. Då saknade jag den.

Att beskära och även fälla träd är en naturlig del av att hålla skogar och dungar hälsosamma, något som jag inte visste som 7-åring. För att kunna bevara träden är det viktigt att regelbundet utföra så kalla besiktningar.

trädbesiktning Skåne

Trädbesiktning är en process där man undersöker och bedömer trädets hälsa. Trädet kan vara i olika skick beroende på ålder, typ av träd och vilket område det befinner sig i. Trädbesiktningen utförs av en arborist som har kompetens inom området. Det finns flera auktoriserade företag som erbjuder trädbesiktning i Skåne

Regelbundenhet är nyckeln

En trädinspektion bör göras minst vartannat år för att upptäcka eventuella problem som kan uppstå med trädet. Arboristen undersöker och bedömer trädets tillstånd och ger en rapport om dess hälsa. Rapporten används för att avgöra om det finns behov av korrigerande åtgärder, t.ex. beskärning eller avverkning.

De vanligaste träden i Skåne är ek, bok och björk. Dessa träd kan leva i hundratals år och utgör en värdefull syrekälla samtidigt som de ger miljön skönhet. Att lägga handen på en ek och veta att den har stått på samma ställe i över 100 år är en mäktig känsla.

Trädinspektion är viktigt inte bara för att hålla miljön vacker utan också säker. Det ökar medvetenheten om eventuella risker med träd och hjälper dig att vidta åtgärder för att förhindra att de orsakar skada.

Fler nyheter