Avsättning till pension – hur fungerar det?

11 mars 2022 Camilla Holmgren

editorial

Det finns flera sätt att avsätta till pension, och det kan vara svårt att veta vad som är rätt för en individ. Afaförsäkring (afaforsakring.se), ett försäkringsbolag, erbjuder en typ av avsättning till tjänstepension. I denna artikel tittar vi närmare på avsättning till tjänstepension: vad det är, vilka olika typer av avsättning som finns och vad fördelarna med avsättning till tjänstepension är. Läs vidare för att lära dig allt om detta ämne.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är ett pensionssparande som tillhandahålls av arbetsgivaren. Det är ett skattemässigt effektivt sätt att spara, eftersom avgifterna dras från individens lön innan skatten beräknas. Det finns två typer av tjänstepensioner: förmånsbestämda och avgiftsbestämda.

avsättning till tjänstepension

Olika typer av tjänstepensioner

Pensioner med förmånsbestämda pensioner

Med en förmånsbestämd pension bestäms den inkomst som individen kommer att få vid pensioneringen av faktorer som lön och anställningstid i företaget. Fördelen med denna typ av system är att den ger säkerhet om inkomstnivån som kommer att erhållas vid pensioneringen. Dessa pensioner blir dock allt mindre vanliga, eftersom de är dyrare för arbetsgivarna att erbjuda.

Avgiftsbestämda pensioner

En avgiftsbestämd pension innebär att individen och/eller arbetsgivaren gör regelbundna inbetalningar till en pensionspott. Pottens storlek beror på hur mycket som har betalats in och på eventuell investeringstillväxt eller inkomst från investeringarna. Fördelen med denna typ av system är att den ger individen större kontroll över sin pensionsinkomst, eftersom de kan välja hur deras pensionspott ska investeras.

Vilka är fördelarna med tjänstepension?

Det finns flera fördelar med tjänstepensioner:

  • Det är ett skattemässigt effektivt sätt att spara till pensionen, eftersom avgifterna dras från individens lön innan skatten beräknas.
  • Det är ett smidigt sätt att spara, eftersom bidragen ofta dras direkt från personens lön.
  • Det är en långsiktig investering, vilket innebär att den kan ge en pålitlig inkomstkälla i pensionen.
  • Det är ofta möjligt att komplettera tjänstepensionen med ytterligare frivilliga avgifter.

Fler nyheter